Informační deska

Informační deska

 

U s n e s e n í

 

ze Shromáždění delegátů JEDNOTY, spotřebního družstva, Moravský Krumlov,

konaného dne 22.května 2024

 

Shromáždění delegátů JEDNOTY, spotřebního družstva, Moravský Krumlov, konané dne 22.5.2024 v Miroslavi:

 

1. projednalo:

 

a) zprávu představenstva, obsahující - výsledky hospodaření družstva za rok 2023

                                                                  - podnikatelský záměr družstva na rok 2024

b) zprávu kontrolní komise o činnosti v roce 2023 a její stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2023

 

c) řádnou účetní závěrku spotřebního družstva za rok 2023 na základě doloženosti účetní závěrky provedené kontrolní komisí SD a stanoviska auditora

 

d) návrh na použití zisku z hospodaření za rok 2023 ve výši 3 165 952,65 Kč

 

e) návrh na určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2024

 

f) návrh na volbu delegáta na XXXV. konferenci SČMSD Praha

 

2. schválilo:

 

a) zprávu představenstva SD o výsledcích hospodaření za rok 2023 a podnikatelský záměr na rok 2024

 

b) zprávu kontrolní komise o činnosti za rok 2023

 

c) řádnou účetní závěrku spotřebního družstva za rok 2023 na základě doloženosti účetní závěrky provedené kontrolní komisí SD a stanoviska auditora

 

d) návrh na použití zisku z hospodaření za rok 2023 ve výši 3 165 952,65 Kč

 

e) určení auditora pro povinný audit za rok 2024: Ing.Jitka Štěpánková, auditor Osvědčení KA ČR č.1543

 

f) delegáta na XXXV. konferenci SČMSD Praha, a to Ing. Františka Šlapanského, předsedu představenstva,

jako náhradník schválena Ing. Anna Sobotková, místopředsedkyně představenstva.

 

 

 

 

 

V Miroslavi dne 22.5.2024

 

 

   

 

       

      

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace