Informační deska

Informační deska

   

 

                                                    U s n e s e n í

 

  ze Shromáždění delegátů JEDNOTY, spotřebního družstva, Moravský Krumlov, konaného dne 17. května 2023

 

  Shromáždění delegátů JEDNOTY, spotřebního družstva, Moravský Krumlov, konané dne 17.5.2023 v Miroslavi:

 

  1. projednalo:

       a) zprávu představenstva, obsahující:

          - výsledky hospodaření družstva za rok 2022

          - podnikatelský záměr družstva na rok 2023

      b) zprávu kontrolní komise o činnosti v roce 2022 a její stanovisko

          k řádné účetní závěrce za rok 2022

     c) řádnou účetní závěrku spotřebního družstva za rok 2022 na základě doloženosti účetní

         závěrky provedené kontrolní komisí SD a stanoviska auditora

     d) návrh na použití zisku z hospodaření za rok 2022 ve výši 18 444 439,47 Kč

     e) návrh na určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2023

     f) návrh na volbu delegáta na XXXIV. konferenci SČMSD Praha

 

  2. schválilo:

 

     a) zprávu představenstva SD o výsledcích hospodaření za rok 2022

        a podnikatelský záměr na rok 2023

     b) zprávu kontrolní komise o činnosti za rok 2022

     c) řádnou účetní závěrku spotřebního družstva za rok 2022 na základě doloženosti účetní

        závěrky provedené kontrolní komisí SD a stanoviska auditora

     d) návrh na použití zisku z hospodaření za rok 2022 ve výši 18 444 439,47 Kč

     e) určení auditora pro povinný audit za rok 2023:

        Ing.Jitka Štěpánková, auditor Osvědčení KA ČR č.1543

     f) delegáta na XXXIV. konferenci SČMSD Praha, a to

        Ing. Františka Šlapanského, předsedu představenstva.

        Jako náhradník je v případě neúčasti předsedy schválena Ing. Anna Sobotková,

       místopředsedkyně představenstva.

 

V Miroslavi dne 17.5.2023

 

 

      

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace