Členská základna

Pro členy družstva

 

Členství v družstvu je dobrovolné. Členem se může stát fyzická osoba starší 18 let, která je bezúhonná, souhlasí se stanovami družstva a má zájem se aktivně podílet na činnosti družstva.

Jak ukončit členství v družstvu?

Pokud člen nadále nechce být členem družstva, má možnost z družstva vystoupit, a to na základě písemného oznámení představenstvu družstva. Členství zanikne ke dni doručení oznámení člena o vystoupení z družstva na adresu sídla družstva. (formulář Ukončení členství v družstvu)

Jak postupovat v případě úmrtí člena?

Pozůstalí informují příslušného notáře při dědickém řízení, že zemřelý byl členem Jednoty, spotřebního družstva, Moravský Krumlov. Po pravomocném ukončení dědického řízení je dědic povinen kontaktovat družstvo a předložit úplné znění Usnesení z dědického řízení  - tedy opatřené razítkem notáře, že usnesení nabylo právní moci, nebo potvrzení notáře. Na základě tohoto usnesení, případně potvrzení je členství ukončeno. Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím 3 měsíců od zániku členství.

Jak mohu provést aktualizaci svých osobních údajů (změna bydliště, příjmení,...)?

Člen družstva je povinen oznámit a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala.

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace